מס רכישה

הגדרות ומונחים:

דירת מגורים – אחד מהבאים:

 • דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים.
 • בקבוצת רכישה: נכס קרקע שיהיה בהמשך דירה המיועדת למגורים. 
  בקבוצת רכישה: שווי המכירה הוא שווי הדירה שתבנה בסופו של דבר ולא שווי הערך של הקרקע שנקנה.

דירת מגורים יחידה – דירת מגורים שעונה על אחת ההגדרות:

 • הדירה היחידה שיש לקונה בארץ.
 • הקונה מכר את הדירה היחידה שהיתה לו ב-24 חודשים שלאחר המכירה.
 • אם הדירה נקנתה מקבלן, הקונה מכר את הדירה היחידה שהיתה לו ב-12 חודשים שלאחר קבלת הדירה (הכוונה לתאריך הכניסה לדירה. לא לתאריך הקניה).
 • יש לו דירה נוספת שהוא משכיר בשכירות מוגנת מלפני 1.1.97.
 • יש לקונה דירה נוספת, אך הוא בעלים של פחות מ-25% ממנה

קרקע – שטח אדמה שלא בנו עליו.

בנין – מבנה שאינו דירת מגורים והקרקע עליה הוא נמצא.

תושב ישראל – תושבי ישראל כולל מי שהפך לתושב תוך שנתיים מיום רכישת הדירה וכולל תושב חוזר.

רוכש – בני זוג וילדיהם עד גיל 18 נחשבים לרוכש אחד.

עולה חדש – עולה חדש שרכש דירה משנה לפני עלייתו לארץ לראשונה ועד 7 שנים לאחר עלייתו לארץ.

קיימת רשימת פטורים והנחות, הכוללת בין השאר:

 • מתנה מאדם לקרוב משפחה, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל. 
  "קרוב" הוא בן זוג, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות
 • מתנה בדירת מגורים לבן- זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס רכישה.
 • ויתור על זכות במקרקעין שנתקבלו בירושה לטובת בן- זוגו של המוריש, פטורה ממס רכישה
 • מכירת זכות במקרקעין לנאמן בפשיטת רגל וכן מכירת זכות במקרקעין מנאמן בפשיטת רגל לחייב יהיו חייבות במס רכישה בשיעור של 0.5%.
 • מכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס על פי סעיפים 54, 55, 57, 64, 65, 66, 67, 68 או 69 לחוק, פטורה ממס רכישה.

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *